Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja o naših dogodkih ter za pošiljanje vseh drugih obvestil, povezanih z našo dejavnostjo. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1, ZEPT in GDPR in javnosti ne bodo dostopni.

Upravljalec

Uradno ime: Gento trade d.o.o.

Sedež: Ulica Ivana Regenta 4, Nova Gorica, 5000 Nova Gorica

e-pošta: info@ipots.eu

Uporaba, obseg in namen hranjena in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, obveščanja prek elektronske pošte o naših storitvah, dogodkih ipd., profiliranja strank s ciljem prilagojene ponudbe vsebin strankam v elektronski pošti in na spletnih straneh. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo, profiliramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo sledeče podatke:

  • naslov elektronske pošte,
  • ime,
  • telefonska številka,

ki jih uporabnik vnese preko obrazca na spletnem mestu. Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki, ne odgovarjamo.

Z uporabnikovim dostopom do spletnega mesta beležimo in spremljamo podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas, iz katerega spletnega mesta dostopa, obiskane strani ter tip brskalnik). Tako zbrane podatke lahko uporabimo anonimno v statistične namene. Uporabnik prevzame v celoti odgovornost za verodostojnost in točnost osebnih podatkov ter kontaktnih informacij, ki so nam bile posredovane.

S pridobljenimi podatki o uporabniku bomo ravnali v skladu splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). (Uradni list RS, št. 59/1999, 57/2001, 59/2011 in Obligacijski zakonik).

Ravnanje s podatki

Upravljalec spletnega mesta in uporabnik soglašata, da so podatki do katerih je omogočen dostop pri elektronskih storitvah lahko osebni podatki, ki se šteje za poslovno skrivnost ter jih bosta zato primerno varovala in jih brez ustrezne pravne podlage ne bosta razkrivala tretjim osebam. Upravljalec spletnega mesta se obvezuje profesionalno in strokovno izvajati elektronske storitve v skladu z načeli in standardi informacijske varnosti. Varnost in hrambo podatkov zagotavlja v skladu s svojimi notranjimi pravili, v katerih predvidi vse potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za zagotavljanje informacijske varnosti, varstva osebnih podatkov in varno elektronsko hrambo.

Omejitev odgovornosti

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletni strani, je izbral in uredil lastnik in so zgolj informativni podatki. Kljub njihovi informativni naravi, lastnik, v primeru, da bi radi z njim sodelovali na poslovni ravni, ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov.

Vsa besedila na spletni strani so zaščitena, če lastnik spletne strani ne določi drugače. To vključuje tudi vse lastnikove logotipe ter slikovno gradivo.

Ta spletna stran vsebuje tudi informacije in povezave s spletnimi mesti tretjih oseb. Vendar Gento trade d.o.o. ne pozna celotne vsebine na spletnih straneh tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za tam navedene informacije. Prav tako Gento trade d.o.o. ne prevzema odgovornosti pri spoštovanju zasebnosti na spletnih straneh tretjih oseb.

Iznos podatkov

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.

V kolikor bi v ipots.eu prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva vpogled, popravek, popoln izbris, prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

V primeru, da bi ipots.eu želel nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu poblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski poblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, http://www.ip-rs.si

Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na ipots.eu so lasti Gento trade d.o.o. in se jih brez dovoljenja Gento trade d.o.o. ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. Gento trade d.o.o. ni odgovorno za morebitne občasne težave pri delovanju spletne strani ipots.eu morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij Gento trade d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani ipots.eu.

Gento trade d.o.o. lahko te pogoje kadar koli spremeni, spremembe zavezujejo uporabnike spletne strani oziroma portala z dnem objave spremembe, zato uporabnikom priporočamo pogosto seznanitev z njihovo vsebino. Ti pogoji veljajo za vse nadgradnje, nove verzije ali kakršnekoli druge spremembe portala oziroma spletne strani. Za optimizirano uporabo spletnih strani in portala se priporoča uporabo novejših različic spletnih brskalnikov.